Symbiatch - maailma on rikki

Muutoksia Symbian Signed -prosessiin / Changes In Symbian Signed Process

15.10.2007 13.35 - mobiili 

Nyt on tulossa tämän vuoden aikana muutoksia Symbian Signed -prosessiin, Risto Helin esittelemässä. Kovasti lupailtiin että piilokustannukset poistetaan ja vähemmän byrokratiaa. Myöskin enemmän kapoja olisi käytettävissä ja - mikä hurjaa - sertifiointi ilman kolmannen osapuolen testiä :O

User Grantable (oi että inhoan tätä termiä kun se ei tarkoita sitä mitä pitäisi) ovat LocalServices, ReadUserData, WriteUserData, NetworkServices, UserEnvironment. S60 3.2:ssa Location tulee myös mukaan, woohoo. Eli parin vuoden päästä jopa onnistuu tämäkin.

Muuten jos haluaa SwEvent, ProtServ, TrustedUI, PowerMgmt, SurroundingsDD, ReadDeviceData, WriteDeviceData, pitää testata.

Nyt on tulossa Open Signed without Publisher ID, jossa voi yhteen laitteeseen saada nuo 8 lisäkapaa. Senkun lähettää SIS-tiedoston ja se tulee takaisin allekirjoitettuna.

Jos oikeasti tarvitsee CommDD, DiskAdmin, MultimediaDD tai NetworkControl, sitten pitää mennä Open Signed with Publisher ID. Ei tarvitse selittää miksi haluaa noita, ne saa aina yhteen laitteeseen.

DRM, AllFiles, TCB tulee vieläkin olemaan vain laitevalmistajan myönnettävissä.

Tulossa on myös Express Signed, joka on nopea prosessi. Siinä testauksen voi tehdä itse ja sillä saa nuo 13 kapaa. Certified Signed tulee olemaan nykyinen Symbian Signed, eli muut testaavat ja saat 17 kapaa. Ja Symbian Signed for Nokia sisältää testauksen ja myös nuo kolme viimeistä kapaa.

Testivaatimuksia on selkeytetty ja yksinkertaistettu, jotta oikeasti onnistuukin testaus itse. On myös lisätty vaatimuksia näyttövaatimuksille, eli jos oikeasti sanot "tää toimii kaikissa 3rd edeissä", se testataan kaikissa ja sen pitää toimia kaikilla näytöillä jne. E90:hän voi aiheuttaa ongelmia joillekin kun on kaksi näyttöä eri resoluutioila jne.

Itse kapoihin ei tule mitään muutoksia, eli vieläkin jos laitat NetworkServices, käyttäjälle sanotaan notta "tää voi sitten soittaa puheluita tai käyttää verkkoa" ja käyttäjähän voi huolestua että ei hän halua että softa tekee puheluita. Eli tämä pitkään valittamani kapojen typeryys.

Publisher ID:n hankkimalla voi hakea max 1000 laitteessa toimivan sertin, joka on voimassa 3 vuotta. Aiemmin raja taisi olla 100 laitetta ja aikaraja oli puoli vuotta. Eli joillekin tämäkin voi riittää saamaan softat asiakkaille. Ei testausta, ei mitään.

Express Signed tuo nyt sitten sen suurimman uutuuden. Tarvitaan TC Publisher ID (~$200, Verisignin ei käy!) ja jokainen allekirjoitus on $20/kerta. Eli nyt oikeasti voi järkevällä hinnalla hoitaa lopullisen softan pihalle. Näistä itsetestatuista softista otetaan silloin tällöin joitain testaukseen (joka ei maksa mitään, raha otetaan noista parinkympin jutuista) ja tulokset julkistetaan. Eli jos et testaa, tulokset sanovat hyihyi ja jos rike on kovin pieni, saattavat vain mainita että voisitko korjata. Mutta jos teet jotain oikein tuhmaa, sitten Nokia voi tehdä myös tuhmia asioita. Eli vaikuttaa hyvältä.

Certified Signed sitten on "normaali" testaus ulkopuolisten taholta. NSTL: Fast Track on mahdollinen, jolloin saat testauksen päivässä. Normaalisti noin viikossa hoituu homma. Publisher ID taas TC:ltä tarvitaan ja saadaan nuo 17 kapaa käyttöön.

Symbian Signed for Nokia sisältää sitten nuo kolme isointa kapaa. Normaali testaus, sertifiointi jne kuiten edellisessäkin. Mutta ei Fast Trackia olemassa. Ja tietysti hyvin tarkasti katsotaan miksi haluat AllFiles, TCB tai DRM-kapan. Ja tämä on Invitation Only, koska sivustolla on myös prototyyppilaitteisiin liittyvää asiaa. Jotta saa kutsun tuonne, pitää pyytää näitä kolmea kapaa (tai jotain niistä, ei kaikkia ole pakko). Sen jälkeen Nokia tutkii firman, miksi näitä tarvitaan jne. Tilinpäätöksiä, strategiatietoja ja vaikka mitä voidaan kysellä. DRM on iso juttu ja aiheuttaa paljon tällaisia asioita. Eli "kutsu" on vähän väärä sana kun itse pyydät päästä sinne.

Forum Nokiassa on uusi Power Management -osio, jossa kerrotaan suosituksia tämän osalta. Kannattaa käydä tutustumassa.

Kaikki nämä muutokset ovat Symbian-laajuisia (paitsi tietysti SS for Nokia), eli jos kehität UIQille tai mille tahansa Symbian-alustalle, samat muutokset tulevat. Tällä hetkellä ei kylläkään ole tarkkaa päivää milloin nämä muutokset tulevat voimaan. Mutta luultavasti joulukuussa ainakin Express Signed, muut sen jälkeen. Tekevät kovasti testausta nyt tälle prosessille jotta toimisi varmasti.

Niin ja jos ei tullut tästä pitkästä höpinästä selväksi: enää et voi itse allekirjoittaa devcertillä softia omalle luurillesi. Eli jos aiemmin teit softaa ja sinulla oli vaikka viisi testaajaa, pystyit hakemaan viisi sertiä ja allekirjoittamaan jokaiselle puhelimelle oman paketin 13 kapalla. Mutta nyt ei onnistu vaan homma pitää hoitaa webitse, vastaus tulee maililla ja paketti ladataan webistä. Hankalaa ja tappaa harrastelijat helposti.

There are lots of changes coming during this year to the Symbian Signed process. Risto Helin is explaining this for us currently. Lots of promises to remove the hidden costs and bureaucracy. Also more capabilities should be usable with less hassle. And the most radical thing: certification without third party testing house :O

User Grantable (oh how I hate that term since it doesn't mean what it should) capabilities are LocalServices, ReadUserData, WriteUserData, NetworkServices, UserEnvironment. In S60 3.2 also Location will be available, woohoo. So after a couple of years we'll be able to use that.

Otherwise if you need SwEvent, ProtServ, TrustedUI, PowerMgmt, SurroundingsDD, ReadDeviceData, WriteDeviceData you have to get the application tested.

The upcoming Open Signed without Publisher ID allows you to get these additional capabilities for a single device. Just send a SIS file via web and it'll come back signed.

If you really need CommDD, DiskAdmin, MultimediaDD or NetworkControl, you have to go through Open Signed with Publisher ID. You don't have to explain anything, you'lle get them for your device.

DRM, AllFiles and TCB will still be given by the device manufacturer.

Also coming soon is Express Signed, which is a fast track process. The testing is done by yourself and you get these 13 capabilities. Certified Signed will be the name for the current Symbian Signed, i.e. others will test and you'll get 17 capabilities. Symbian Signed for Nokia will include testing and you can get the three last capabilities.

The test requirements are clearer than before so that you really can do the testing yourself. There are also some new display requirements, so if you state that your application works in every 3rd edition device, it will be tested on all of them and it must work with all display configurations. E90 may cause problems with different resolution displays etc.

The capabilities themselves won't be changed, so still if you state NetworkServices, the user is shown that "the application can make calls or use network" and the user might be quite alarmed that they won't want to allow the application to make calls. So the thing I've been complaining about for a long time is still there.

By getting a Publisher ID you can request a certificate for a maximum of 1000 devices and is valid for 3 years. Previously the limit was 100 devices and 6 months (IIRC). So for some people even this might be enough to get the application out to customers. No testing, nothing.

The biggest new thing is Express Signed. You need the TC Publisher ID (~$200, Verisign ID can't be used!) and every signing is $20. So now you can really get your application signed at a reasonable price. A random application is taken into testing from time to time (doesn't cost anything, the price is paid by the $20 signing events) and results are published. So if you don't test, the results say no-no and if the problem is tiny, they'll just mention that you should fix them in the next version. But if you do something really nasty, Nokia might also be nasty. So this sounds very good.

Certified Signed is the "normal" testing by testing houses. NSTL: Fast Track is available and you'll get the testing done in a day. Normally testing takes less than a week. You need the TC Publisher ID and you'll get the 17 capabilities.

Symbian Signed for Nokia will include the three last capabilities. Normal testing, certification etc like in the previous one. But no Fast Track. And naturally you have to give valid reasons why you need the AllFiles, TCB or DRM capability. And this is Invitation Only, because the site has some information about prototype devices etc. To get an invitation you have to request some or all of these three capabilities. Then Nokia will check out your company, why they are needed etc. Financial statements, strategy information etc might be needed. DRM is a big thing and causes a lot of this kind of inquiry. So "invitation" is a bit wrong word since you have to apply.

Forum Nokia has a new Power Management section which includes recommendations of these things. You may want to check it out.

All these changes are Symbian-wide (except for the SS for Nokia), so if you develop for UIQ or any other Symbian platform, the same changes apply. A date is not available at the moment when these changes are going to happen. Express Signed will probably be available in December, others after that. Symbian is doing a lot of beta testing so that the processes will work.

And if you haven't understood from this long babble: no more can you self sign software with a developer certificate for your own phone. So if you previously developed an application and had e.g. five testers you could retrieve certificates for all those and sign the apps yourself with the 13 capabilities. But no more, you have to do it via web, wait for the email response and then download the package. Awkward and will easily destroy hobbyists.

Comment

Add comment

Name:
Email:
Homepage:
Kotisivu:
Comment:

Comments

Jutut.fi  |  Omat jutut  |  Muiden jutut  |  Kategoriat  |  kirjaudu